Öğrenci Memnuniyet Anketi (KALİTE KOMİSYONU)


Değerli Öğrencimiz,

Üniversitemizin sunduğu eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı hizmet ve faaliyetlerinin kalitesini yükseltirken sizlerin de memnuniyetinizi artırabilmek üzere sürekli iyileştirme ilkesiyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Değerli görüşlerinizi paylaşarak kalite güvence sisteminin geliştirilmesine verdiğiniz samimi destek için teşekkür ederiz.

Verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun tüm usul ve esaslarına titizlikle uyulacaktır.

Gazi Üniversitesi Kalite Komisyonu


KISIM A: ÜNİVERSİTE GENELİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Lütfen görüşlerinizi en iyi yansıttığını düşündüğünüz seçeneği sadece öğrenci olduğunuz akademik birimi değil GAZİ ÜNİVERSİTESİ GENELİNİ göz önüne alarak işaretleyiniz.


KISIM B: ÖĞRENCİ OLUNAN FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YÜKSEKOKUL/MESLEK YÜKSEKOKULU HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Lütfen görüşlerinizi en iyi yansıttığını düşündüğünüz seçeneği sadece öğrencisi olduğunuz AKADEMİK BİRİMİ göz önüne alarak işaretleyiniz.


Doğrulama kodu güncelle

SORUMLULUK REDDİ

Erişmekte olduğunuz Gazi Üniversitesi anket sistemi üniversitemiz araştırmacılarını katılımcılar ile bir araya getirmek için tasarlanmıştır. Gazi Üniversitesi, mahremiyet hakkınıza saygı duyarak kişisel bilgilerinizin gizliliğini korumayı taahhüt etmektedir. Anket sistemi vasıtasıyla toplanan her türlü veri ve bilgi araştırmacının sorumluluğunda olup, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, kontrolü altındaki sistemlerde saklanan bilgilerin kaybolmasını, değiştirilmesini önlemek ve erişilebilir olmasını sağlamak için gerekli idari, fiziksel ve teknik önlemleri almaktadır. Her araştırmacı kendisine teslim edilen kullanıcı adı ve şifre ile anket sistemine erişim sağlamakla birlikte, şifrenin 3.şahıslarla isteyerek paylaşılması veya bir yere not alınması gibi sebeplerle 3.şahısların eline geçmesi ve benzeri durumlarda, katılımcı bilgilerinin yetkisiz kişilerin erişimine açılması hususunda Üniversitemizce alınan güvenlik önlemlerinin yararsız olacağı; internet üzerinden hiçbir aktarım yöntemi veya elektronik depolama yönteminin %100 güvenli olamayacağı göz önüne alınmalıdır. Anketi hazırlayan araştırmacı ve yetki verdiği 3. şahıslar haricinde; anket kapsamında toplanan verilerden konusu suç oluşturan içeriğe ve erişim kayıtlarına 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve sair mevzuat gereğince yetkili makamlara sunulacak kısmı ile sınırlı olmak üzere erişim sağlanabilecektir.

Tüm Hakları Saklıdır | Gazi Üniversitesi