AnketlerDeğerlere Yolculuk "Kamuda Etik ve Davranış İlkeleri" Hizmet İçi Eğitim Programı Katılımcı Değerlendirme Anketi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Kamu Zararları Hizmet İçi Eğitim Programı Katılımcı Değerlendirme Anketi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Kurumsal Risk Yönetimi ve Risk Analizi Hizmet İçi Eğitim Programı Katılımcı Değerlendirme Anketi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Adab-ı Muaşeret (Kamusal ve Sosyal Yaşamda Nezaket Kuralları) Hizmet İçi Eğitim Programı Katılımcı Değerlendirme Anketi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Dijital Çağda Dijital Vatandaşlık Hizmet İçi Eğitim Programı Katılımcı Değerlendirme Anketi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Çocuk ve Ergenlerde Sık Görülen Ruhsal Sorunlar ve Ebeveyn-Çocuk Etkileşimi Hizmet İçi Eğitim Programı Katılımcı Değerlendirme Anketi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


İletişim Becerileri Hizmet İçi Eğitim Programı Katılımcı Değerlendirme Anketi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


15 Temmuz ve ÖSYM Hizmet İçi Eğitim Programı Katılımcı Değerlendirme Anketi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Duygusal Zeka Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı Katılımcı Değerlendirme Anketi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Mezuniyet Anketi

KALİTE KOMİSYONU


Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hizmet İçi Eğitim Programı Katılımcı Değerlendirme Anketi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Tarihin İçinde Gazi Üniversitesi'ni Yaşamak Hizmet İçi Eğitim Programı Katılımcı Değerlendirme Anketi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


İş Sağlığı ve Güvenliği Tehlikeli Sınıf (2. Telafi Eğitimi) Hizmet İçi Eğitim Programı Katılımcı Değerlendirme Anketi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Yapay Zeka, Metaverse ve Transhümanizm Hizmet İçi Eğitim Programı Katılımcı Değerlendirme Anketi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Kriz Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı Katılımcı Değerlendirme Anketi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Bilgi Ne İşe Yarar? Bilgi ve Bilinç Problemleri Hizmet İçi Eğitim Programı Katılımcı Değerlendirme Anketi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Toplumsal Değişim Hizmet İçi Eğitim Programı Katılımcı Değerlendirme Anketi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Akademik Personel Memnuniyet Anketi

KALİTE KOMİSYONU


Öğrenci Memnuniyet Anketi

KALİTE KOMİSYONU


İdari Personel Memnuniyet Anketi

KALİTE KOMİSYONU


Yangın Eğitimi ve Tatbikatı Hizmet İçi Eğitim Programı Katılımcı Değerlendirme Anketi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


İletişim Çağında Beyne Ket Vurma Hizmet İçi Eğitim Programı Katılımcı Değerlendirme Anketi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


İş Sağlığı ve Güvenliği Tehlikeli Sınıf (Telafi Eğitimi) Hizmet İçi Eğitim Programı Katılımcı Değerlendirme Anketi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Yöneticilere ve Liderlere Altın Tavsiyeler Hizmet İçi Eğitim Programı Katılımcı Değerlendirme Anketi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Modern Çağın Unutturduğu Kavram "KUL ve KAMU HAKKI" Hizmet İçi Eğitim Programı Katılımcı Değerlendirme Anketi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Üniversitemiz Maaş Mutemetlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı Katılımcı Değerlendirme Anketi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Dijital Çağda Odaklanma Sorunları ve Çözüm Yolları Hizmet İçi Eğitim Programı Katılımcı Değerlendirme Anketi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Pozitif Düşünme Teknikleri ve Süreç Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Programı Katılımcı Değerlendirme Anketi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI


2021 Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Kapsamında Veri Talebi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ


Etkili İletişim Becerileri (Ast-Üst-Hasta-Hasta Yakını İle İlişkiler) Hizmet İçi Eğitim Programı Katılımcı Değerlendirme Anketi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Bütçe Kodlama Yapısı ve Harcama Süreci Hizmet İçi Eğitim Programı Katılımcı Değerlendirme Anketi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Sağlıklı Dijitalleşme Hizmet İçi Eğitim Programı Katılımcı Değerlendirme Anketi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Çocuklara Yönelik Şiddeti Önleme ve Bilinçlendirme Hizmet İçi Eğitim Programı Katılımcı Değerlendirme Anketi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Kadınlara Yönelik Şiddeti Önleme ve Bilinçlendirme Hizmet İçi Eğitim Programı Katılımcı Değerlendirme Anketi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Etkili Takım Çalışması, Motivasyon ve İkna Yöntemleri Hizmet İçi Eğitim Programı Katılımcı Değerlendirme Anketi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Depresyonun Virüsü "Bencillik" Hizmet İçi Eğitim Programı Katılımcı Değerlendirme Anketi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


İlk Yardım Hizmet İçi Eğitim Programı Katılımcı Değerlendirme Anketi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


X,Y,Z,C (Teknoloji) Kuşağı İle Doğru İletişim Kanalları Hizmet İçi Eğitim Programı Katılımcı Değerlendirme Anketi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Trafik Güvenliği Hizmet İçi Eğitim Programı Katılımcı Değerlendirme Anketi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Üniversitemiz Mutfak Personeline Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı Katılımcı Değerlendirme Anketi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Üniversitemiz Kimya Eğitimi Anabilim Dalı Personeline Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı Katılımcı Değerlendirme Anketi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Teknoloji Çağında Aile ve Medya Hizmet İçi Eğitim Programı Katılımcı Değerlendirme Anketi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


İş Sağlığı ve Güvenliği Tehlikeli Sınıf Hizmet İçi Eğitim Programı Katılımcı Değerlendirme Anketi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ


İrade Yönetimi ve Teknoloji Bağımlılığı Hizmet İçi Eğitim Programı Katılımcı Değerlendirme Anketi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Tebligat Kanunu Hizmet İçi Eğitim Programı Katılımcı Değerlendirme Anketi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Quacquarelli Symonds (QS ) İşveren Anketi

MERKEZLER ve İDARİ BİRİMLER


EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) Hizmet İçi Eğitim Programı Katılımcı Değerlendirme Anketi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Kullanıcı Memnuniyet Anketi

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Merkez Kütüphanesi Öğrenci Memnuniyet Anketi

KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
2022 © Gazi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı